गावातील म्हणी

–गावातील म्हणी–

।।स्वच्छतेतून समृध्दीकडे।। संत गाडगेबाबा ग्रामवस्वच्छता अभियान

ग्रामपंचायत कुंडल ता. पलूस, जि.सांगली सन 2007–2008 प्रमाणे.

स्वच्छतेविषयीची प्रत्येकी कृती, देई सामाजिक आरोग्याला गती.

घ्या महत्व स्वच्छतेचे ध्यानी व्हा निरोगी जीवनाचे धनी.

करुन परिसर स्वच्छता, करा रोगराईची सांगता.

लावून सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट, धरा निरोगी जीवनाची वाट.

सांडपाणी योग्य विल्हेवाट, करी रोगराईचा नायनाट.

उपयोगात आणू सांडपणी, परसबाग, फलवू आंगणी.

गांवकरी मिळून एक काम करु, शौचालयाचा वापर करु.

पाणी पुरवठा योजना गावाची, देखरेख जबाबदारी सर्वांची.

स्वच्छ घर, स्वच्छ आंगण, प्रसन्न ठेवू वातावरण.

होण्यासांडपाण्याचा योगय निचरा ते परसबाग फलविण्यासाठी वापरा,.

उघडया पदार्थांचा सेवन, रोगराईला ठरेल निमंत्रण.

अस्वच्छ हात, अस्वच्द दुषित अन्नपाणी, रोगराईची सुरु होतील रडगाणी.

कचरा कुंडीचा वापर करुन, संदर परिसर निर्माण करु.

करुन कचरा कुंडीचा वापर, निर्माण करु सुंदर परिसर.

जुलाब होता बालराजा, आ एस चे मित्रण पाजा.

पाणी गाळा, नारु टाळा.

स्वच्छ सुंदर परिसर, आरोगय नांदेल निरंतर.

परिसर हे स्वच्छ ठेवू, सुंदरतेचे गित गावू.

स्वच्छ निर्मल जीवन, सदा सुंदरतेचे वळण.

स्वच्छतेची आवड, सुंदरतेची निवड.

स्वच्छ शाळा करा हातांनी, संदुर गाणी गाऊ मुखांनी.

नष्ट करुया दलदल खड्डे, गड्डे खोदुनिया शोषखड्डे.

हिवतापाचे करु, वसाहतीतून देऊन शिक्षण.

परसबाग फलवावी परसदारी, आणण्या स्वास्थ घरोघरी.

एकच ध्यास मनी धरा, आरोग्य शिकण्याचा मंत्र खरा.

आस धरा कास धरा उचलून पेटीत टाकू कचरा.

चला चला त्वरा करा, सगळा परिसर स्वच्छ करा.

आरोग्याचा उपाय खरा, दातांची निगा हाच खरा ध्यास.

सारे मिळून करु साफसफाई दूर पळे रोगराई.

आहो संडास बांधण्यासाठी कधी म्हणू नये, रात्रीच्या अंधरात लोटा घेऊन जाऊ नये.

जो शौचालय आग्रह धीर तो कुटुंबाचे आरोग्य उध्दारी.

स्वच्छता ही माणसाचे आत्मदर्शन घडविते.

शौचालय असे जेथे, खरी प्रष्तिठा येईल तेथे.

आरोग्याचा मुलमंत्र, शोषखड्डयाचे सोपे तंत्र.

देह देवाचे देऊळ आत वाहे निर्मळ.

जेवणापूर्वी धुवा हात, जेवणानंतर धुवा हात.

देही आरोग्य नांदते, भाग्य नाही त्या परिते.

स्वच्छ सुंदर परिसर, जीवन निरोगी निरंतर.

स्वच्छ घर, सुंदर परिसर, शोषखड्डयाचा करुया वापर.

परसबाग ज्यांचे घरी, आरोग्य नांदी त्याची घरी.

नष्ट करुया दलदल खड्डे बांधुनिया शोषखड्डे.

संडास बांधा घरोघरी, आरोग्य नांदी त्यांचे दारी.

लांब ठेवा घरापासून गोठे, गुरांचे पाळा सर्व संदेश आरोग्याचे.

संडास बांधणे आरोग्यदायी आहे, कुटुंबाचे वैभव आहे.

कचरा कुंडी कंपोस्ट खड्डयाचा उपयोग करुन.

घरोघर शोषखड्डा परसबाग,गटशिक्षणाचा वापर करु माशा डास दलदल आणि रोगराईपासून बचाव करु.

सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट करा, आरोग्याचा हाच मंत्र खरा.

नको गावकयांचे पाण्यासाठी हाल करु या पाणी योजनेचे आपणच देखभाल.

हातपंप, टयुबवेल विहिरीचा परिसर ठेव 15 मीटरपर्यंत स्वच्छ सुंदर.

सुरक्षित साधन पाण्याचे महत्व पटवा हातपंपाचे.

गावकरी मिळून एक काम करु, पाणी योजनेची देखभाल.

पिण्याचे पाणी घ्या, ओगराळयाने, दुषित करुन नका आपल्या हाताने.

सांडपाण्याचा उपयोग करु, दारी आपल्या परसबाग लावू.

स्वच्छ घरसुंदर परिसर, आरोग्याचे माहेरघर.

सांडपाण्याचा योग्य निचरा, शोषखड्डयाचा अवलंब करा.

परसबाग लावा दारी, भाजीपाला मिळवा घरच्या घरी.

आपली आरोग्य उन्नती आहे आपल्याच हाती.

स्वच्छता व शुध्द पाणी, तंत्र ग्रामीण आरोग्याचा हाच कानमंत्र.

दूर करु सगळी घाण उडेल रोगाची दाणादाण.

सोनखत बहुमोल नका करु मातीचे मोल.

मलमुत्र नाही घाण शेतीचा तो पंचप्राण.

स्वच्छ गाव, सुंदर गांव, मंगल गाव, पवित्र गांव.

घरोघरी एकच नारा शौचालय त्वरीत करा.

सुंदर स्वच्छ परिसरातूनच सुंदर संस्कृत नागरिक घडतात.

स्वच्छ ठेवाल शाळा तर गावाची बरलेल कळा.

स्वच्छतेची मशाल घरोघरी पेटचा व रोगराईला यमलोकी पाठवा.

वैयक्तिक स्वच्छता जेथे आरोग्य नांदेल तेथे.

सर्वजण घेवू हाती झाडे, गल्ली बोळातून कचरा काढू.

रस्त्यावर घाण करु नका, शौचालयाचा वापर करा.

शौचालय असेल जेथे घरी प्रतिष्ठा येईल तेथे.

नखे वाढली ज्याची भिती त्यांना रोगांची.

अन्न आणि पाणी याची विषयी दक्षता घेवू, सर्व रोगाराईंना दूर पळवू.

नाही लाज स्वच्छ करण्याची, नाही चिंता रोग होण्याची.

स्वच्छ राहू आपण सारे अमुल्य बनवू जीवन आपले.

स्वच्छ ठेवा शाळा गावाची बदलेल कळा.

स्वच्छतेचे नियम पाळा, घरी दारी प्रदुषण टाळा.

स्वच्छता ज्याचे घरी, आरोगय तेथे वास करी.

वैयक्तिक स्वच्छतेची महती रोगापासून मिळे मुक्ती.

बळबुध्दी सोन मिळवितो, स्वच्छतेचा जो धडा गिरवतो.

गुरुकिल्ली आरोग्याची कास धरा परिसर स्वच्छतेची.

वाया घालवू नका सांडपाणी, ताज्या भाज्या मिळवा परसबागेतूनी.

रोगराईचा करा नायनाट, मलमुत्राची लावू विल्हेवाट.

सांडपाण्याचा होई निचरा शेषखड्डयाचा वापर करा.

देता गैर समजूतींना थारा आजार होणार नाही बरा.

पाणी शुध्दीकरण नियमित करुन सर्वांची जीवन अरोग्य संपन्न करु.

मानवाचे वा जनावरांचे मलमुत्र शत्रु आरोग्याचे.

सोपे शौचालय बांधणे अतिशय सोपे आहे.

टाकऊतून टिकाऊ मलमुत्राची फायदा घेवू.

नाही उघडयावर जाण्याचा त्रास रावांनी मायासाठी बांधला संडास.

सदरच्या म्हणी गावात 1000 ठिकाणी लिहिण्यात आल्या आहेत.