बचत गट

बचत गट–

 1. अवचित नगर महिला बचत गट.
 2. श्रीराम बचत गट, जी डी लाड नगर.
 3. सरस्वती महिला बचत गट.
 4. महालक्ष्मी महिला बचत गट.
 5. धनलक्ष्मी महिला बचत गट.
 6. रमाबाई आंबेडकर महिला बचत गट.
 7. मायाकादेवी महिला बचत गट.
 8. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी बचत गट.
 9. जास्वंदी स्वयंसहाय्यता बचत गट.
 10. रमाबाई बचत गट.
 11. प्रेरणा महिला बचत गट.
 12. शिवशक्ती बचत गट.
 13. सावित्रीबाई बचत गट.
 14. प्रेरणा महिला बचत गट.
 15. जिजामाता बचत गट.
 16. धनलक्ष्मी महिला बचत गट.
 17. शारदा महिला बचत गट.
 18. मायाप्पा महिला बचत गट.
 19. प्रगती महिला बचत गट.
 20. सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट.
 21. लक्ष्मी महिला बचत गट.
 22. कपिलेश्वर महिला बचत गट.
 23. आदर्श महिला बचत गट.
 24. श्रमप्रतिक महिला बचत गट.
 25. श्री. चौडेश्वरी महिला बचत गट
 26. क्रांती महिला बचत गट.
 27. जागृती महिला बचत गट.
 28. आधार महिला बचत गट.
 29. संत गोरा कुंभार स्वयंसहाय्यता बचत गट.
 30. राजमाता महिला बचत गट.
 31. इंदिरा महिला बचत गट.
 32. गायत्री महिला बचत गट.
 33. समर्थ स्वयंसहाय्यता समुह बचत गट.
 34. सदगुरु स्वयंसहाय्यता समुह बचत गट.
 35. नमो बुध्दाय बचत गट.
 36. समता बचत गट.
 37. चिन्मय बचत गट.
 38. राणी लक्ष्मीबाई बचत गट.
 39. गौतमी महिला बचत गट.
 40. यल्लामादेवी बचत गट.
 41. आशिर्वाद महिला बचत गट.
 42. पंचशिल महिला बचत गट.
 43. समृध्दी महिला बचत गट.
 44. आरती स्वयंयहाय्यता महिला बचत गट.
 45. पंचरत्न महिला बचत गट.
 46. विजया महिला बचत गट.
 47. बनशंकरी महिला बचत गट.
 48. वैष्णवी महिला बचत गट.
 49. माऊली महिला बचत गट.
 50. श्रीसद्गुरु महिला बचत गट.
 51. खंडोबा महिला बचत गट.
 52. स्वयंसिध्दा महिला बचत गट.
 53. दुर्गा महिला बचत गट.
 54. निर्माण महिला बचत गट.
 55. सिध्दार्थ महिला बचत गट.
 56. एकात्मीका महिला बचत गट.
 57. गंगा महिला बचत गट.
 58. भिमाई महिला बचत गट.
 59. संत रोहोदास महिला बचत गट.
 60. योजना स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट.
 61. सिध्देश्वर महिला बचत गट.
 62. 25 बचत गट असे एकूण 86 बचत गट तयार केले आहेत.