प्रशासन

उद्योग, संख्या, उद्योगाचे उत्पादन.   

 1. पावर लूम –11–कापड तयार करणे.
 2. शेवया मशिन –1–शेवया तयार करणे.
 3. ऑईस फॅक्टरी –1–बफर् तयार करणे.
 4. कुक्कूटपालन –2–अंडी, चिकन उत्पादन.
 5. सुर्या कलर  –1–रंग रांगोळी तयार करणे.
 6. प्लॅस्टीक फॅक्टरी –1–प्लॅस्टीक चावी वगैरे इतर उत्पादन.
 7. माने–पाटील इंडस्ट्रीज –1–इलेक्ट्रॉनिक वस्तु.

गावातील उद्योग

 1. इतर आकौटींग औडिटींग.
 2. ऑटो इंजिनिअरींग टेक्ने.
 3. रिपेरी मोटार एंड मोटर रिवायडींग.
 4. कॉम्प्युटर.
 5. कारपेंटर ऑटो.
 6. हार्टीकल्चर.
 7. इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी.
 8. वायरिंग.
 9. वेल्डींग.