शैक्षणिक संस्था

शैक्षणिक संस्था–

 1. जि.प.प्राथमिक मराठी मुलांची शाळा नं.1.
 2. जि.प.प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा नं.2.
 3. जि.प.प्राथमिक मराठी मुलांची शाळा नं.3.
 4. जि.प.प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा नं.4.
 5. जि.प.प्राथमिक मराठी मुलांची शाळा साठेनगर.
 6. जि.प. प्राथमिक मराठी मुलांची शाळा माळवाडी.
 7. प्रतिनिधी हायस्कुल प्राथमिक शाळा.
 8. प्रतिनिधी हायस्कुल माध्यमिक शाळा.
 9. प्रतिनिधी हायस्कुल ज्युनिअर कॉलेज.
 10. जी.डी. लाड कला महाविद्यालय.
 11. कै. पार्वती लाड शैक्षणिक संस्था.

अंगणवाडया–

 1. गावात एकूण 13 अंगणवाडया आहेत.