जलस्त्रोत

गावातील पिण्याच्या पाण्याची स्त्रोताची माहीती–

  • सध्या विहिरींची एकूण संख्या–
    1. खाजगी  –  652.
    2. सार्वजनिक – 95.
    3. एकूण   =   747.
  • बोअरवेल/टयुबवेलसंख्या – बोअर 01, टयुबवेल–01.
  • हातपंप संख्या – हातपंप 52.